Laisvė 3 GB

 

Mokėjimo planas
Laisvė 3 GB
Plano mokestis
 19,00 Eur
Už plano mokestį suteikiama  
Minučių Lietuvoje ir keliaujant ES / EEE* šalyse    neribotai
SMS į visus Lietuvos tinklus ir keliaujant ES / EEE* šalyse  neribotai
Duomenų perdavimas/priėmimas Lietuvoje ir keliaujant ES / EEE* 3 GB
Kaina viršijus suteiktą kiekį  
Duomenų perdavimas/priėmimas (MB) viršijus plane suteiktą kiekį Lietuvoje ir keliaujant ES / EEE*           0,01 Eur
SMS žinutės kaina iš Lietuvos į užsienio tinklus           0,13 Eur
MMS kaina  0,29 Eur 

* ES / EEE - Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalys.

Papildoma informacija:

1. Kainos Eur, su PVM pateikiamos, kai PVM yra 21%.

2. Tarptautiniai skambučiai ir SMS, taip pat skambučiai, duomenų perdavimas ir SMS keliaujant ne ES/EEE šalyse bei trumpaisiais numeriais nėra įtraukiami į mokėjimo plano mokestį. Tokie skambučiai apmokestinami minučių tikslumu, apvalinant į didesniąją pusę. Prieš naudodamiesi pasidomėkite paslaugų tarifais.

3. Turite žinoti, kad su šiuo planu gali būti taikomi apribojimai kurie yra skirti užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neįprastam naudojimuisi reguliuojamomis tarptinklinio ryšio paslaugomis keliaujant ES / EEE* šalyse. Daugiau

4. Naudojantis reguliuojamomis tarptinklinio ryšio paslaugomis keliaujant ES / EEE šalyse taip pat galioja EUROCOM sąžiningo naudojimosi taisyklės, taikomos skambučiams, duomenų perdavimui ir trumposioms žinutėms, kurias rasite čia