Mokėjimo už paslaugas plano keitimas

Pakeisti savo mokėjimo už paslaugas planą kitu galite su abonentu sudarytoje sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka pateikę arba atsiuntę EUROCOM klientų informavimo skyriui atitinkamą raštišką prašymą EUROCOM buveinės ar bet kurios EUROCOM atstovybės adresu arba faksu Nr.: 852744612 EUROCOM sutikus. Informaciją apie siūlomus planus gausite paskambinę telefonu 117 (EUROCOM abonentams) arba 865911700, bei mūsų tinklapyje www.eurocom.lt.

Pastaba: Mokėjimo planas keičiamas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos.