Pamečiau ar pavogė mobilųjį aparatą. Ką daryti?

Nedelsdami skambinkite į EUROCOM klientų informavimo skyrių tel.: 865911700 arba trumpuoju numeriu 117, ir praneškite Jūsų su EUROCOM sudarytos abonentinės sutarties bei paso duomenis, kurių paprašys EUROCOM klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai. Pamestoji EUROCOM SIM kortelė bus išjungta ir Jūs galėsite įsigyti naują EUROCOM SIM kortelę, paliekant tą patį judriojo telefono ryšio paslaugų numerį. Jeigu Jūsų EUROCOM SIM kortelę radęs asmuo nežinos PIN kodo, jis negalės ja naudotis, todėl nesinešiokite EUROCOM SIM kortelės drauge su PIN kodu.