Paslaugų kredito limitas

Paslaugų kredito limitas - tai nustatyta pinigų suma, kuria galite naudotis EUROCOM paslaugomis be išankstinio mokėjimo. Į šią sumą įskaičiuojami einamojo laikotarpio pokalbiai ir kitos paslaugos. Pasibaigus šiam kredito limitui  ABONENTUI bus ribojamas Paslaugų teikimas. EUROCOM įsipareigoja įspėti ABONENTĄ apie Paslaugų teikimo kredito limito baigimąsi telefonu ar SMS žinute ar elektroninio ryšio priemonėmis. EUROCOM įspėjus ABONENTĄ apie kredito limito baigimąsi, paslaugų teikimas ABONENTUI nutraukiamas nedelsiant.

Paslaugos atnaujinamos ne vėliau, nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo informacijos apie visišką atsiskaitymą su EUROCOM gavimo dienos. Informacijos apie visišką atsiskaitymą su EUROCOM gavimo diena yra ta diena, kai Jūs pateikiate EUROCOM ar jo įgaliotam atstovui apmokėjimą įrodantį dokumentą arba Jūsų mokėtinos sumos yra įskaitomos į EUROCOM sąskaitą. EUROCOM pasilieka sau teisę vienašališkai keisti nustatytą kredito limitą, atsižvelgdama į laiku apmokėtų sąskaitų dydį. Jei Jūs laiku apmokate sąskaitas, Jūsų kredito limitas gali būti padidintas. Sužinoti savo kredito limitą galite paskambinę į EUROCOM klientų informavimo skyrių trumpuoju nemokamu numeriu 117. Aktyvuoti paslaugą galite pateikę arba atsiuntę EUROCOM klientų informavimo skyriui atitinkamą raštišką prašymą EUROCOM buveinės ar bet kurios EUROCOM atstovybės adresu, eurocom@eurocom.lt arba faksu Nr.: 852744612.