Sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklės

Sąžiningo naudojimosi taisyklės – tai taisyklės, kurios galioja naudojantis mūsų neribotų pokalbių, SMS ar neriboto mobiliojo interneto paslaugomis. Pasirašydamas sutartį, Jūs pasižadate laikytis sąžiningo naudojimosi paslaugomis taisyklių.

Kas yra nesąžiningas naudojimasis paslaugomis?

Neribotų skambučių paslaugos, neribotos trumposios žinutės (SMS) ir neribotas mobilusis internetas yra skirti žmonėms bendrauti ir tenkinti kitiems asmeniniams poreikiams. Nesąžiningais laikysime visus skambučius ir trumpąsias žinutes (SMS), kurių tikslas nėra bendravimas tarp žmonių.

Pažymime, kad, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo plano, neribotas internetas gali būti skiriamas tik Jums ir tik naudojimui Jūsų mobiliajame telefone. Todėl tokiais atvejais nesąžiningu gali būti pripažintas neriboto interneto naudojimas tokiuose įrenginiuose kaip planšetės, asmeniniai kompiuteriai, maršrutizatoriai, modemai ir pan. ar dalijimasis internetu su kitais interneto vartotojais arba kitais Jums priklausančiais įrenginiais. Nesąžiningu naudojimusi bus laikomas ir nepagrįstai didelio SMS, skambučių arba mobiliojo interneto srauto siuntimas, priėmimas arba dalijimasis, arba kitoks vartojimas, kuris pagal savo pobūdį, apimtį ar trukmę yra neįprastas tokios paslaugos vartotojams, iš esmės neatitinka įprasto vidutinio mūsų kliento vartojimo įpročių ir yra nepanašus į racionalų naudojimąsi paslaugomis asmeninėms reikmėms. Tokiu atveju, kai viršijamas mėnesio 10 GB duomenų limitas, gali būti taikomas interneto greičio ribojimas iki 512 kb/s.

Kitaip tariant, viskas bus sąžininga ir teisinga, jei Jūs:

EUROCOM SIM kortelę naudosite išskirtinai bendrauti su kitais žmonėmis arba naršyti internete savo asmeninėms reikmėms.

EUROCOM SIM kortelę naudosite tik mobiliajame telefone, kurio nenaudosite kaip maršrutizatoriaus (angl. Wi-Fi Hotspot) arba modemo (angl. Tethering) kitiems įrenginiams.

Naudodamiesi EUROCOM paslaugomis, neteiksite ryšio paslaugų kitiems.

EUROCOM (ar EUROCOM klientų) sąskaita nesieksite piniginės naudos sau; neperparduosite mūsų paslaugų ar jų dalies kitiems asmenims.

Neskambinsite ir nesiųsite nepageidaujamų ar trumpųjų žinučių ir kitaip nepiktnaudžiausite EUROCOM paslaugomis verslo ar rinkodaros tikslais.

Nenaudosite EUROCOM paslaugų telemarketingo ar klientų aptarnavimo veiklai vykdyti.

Nebandysite pasipelnyti iš EUROCOM ar kitų operatorių.

Naudositės EURCOM paslaugomis asmeniškai ir neleisite jomis ar Jums suteikta SIM kortele naudotis kitiems asmenims be išankstinio mūsų sutikimo, t. y. paslaugos, SIM kortelės ar galinio įrenginio nenaudosite tam, kad perduotumėte duomenis kitiems vartotojams ar peradresuotumėte duomenis į kitus įrenginius.

Naudodamiesi EUROCOM paslaugomis, nebandysite pasipelnyti iš skirtumo tarp Jums taikomo tarifo, tinklų sujungimo mokesčio ir kitų rinkoje galiojančių kainų.

Nenaudosite EUROCOM SIM kortelės įrangoje, kuri Lietuvoje yra draudžiama, arba įrangoje, kuri pagal Jūsų pasirinktą mokėjimo planą tokiam įrenginiui nėra skirta, pavyzdžiui, vietoj telefono aparato naudojamas asmeninis kompiuteris, planšetė, maršrutizatorius, modemas ir pan.

Nenaudosite EUROCOM SIM kortelės, Jums suteikto telefono numerio ar įrangos jokiai neteisėtai veiklai, taip pat susijusiai su piktnaudžiavimu ar sukčiavimu. Jūs privalote užtikrinti, kad Jums suteikta SIM kortelė, įranga ar telefono numeris nebūtų naudojami nusikalstamai veiklai vykdyti.

Primename, kad, pažeidę sąžiningo naudojimosi taisykles, kartu pažeisite ir mūsų susitarimą. Tokiu atveju, priklausomai nuo pažeidimo sunkumo, mes pasiliekame teisę nedelsdami (visai ar iš dalies) apriboti Jums teikiamas paslaugas arba pasiūlyti Jums kitą mokėjimo planą.