Keliaujant ES / EEE šalyse taikomi apribojimai

Nuolatinė gyvenamoji vieta ar nuolatinis ryšys. Mokėjimo plano suteikiamas mobiliojo ryšio paslaugas galėsite naudoti keliaujant ES / EEE šalyse plane aprašytomis sąlygomis bei tarifais, jei nuolat gyvenate/vykdote komercinę veiklą Lietuvoje arba turite pastovių ryšių su Lietuva, susijusių su dažnu ir ilgalaikiu buvimu Lietuvos teritorijoje. Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ar neįprastam naudojimuisi paslaugomis, nesusijusiam su periodiniu keliavimu, galime Jūsų prašyti pateikti įrodymus, jog gyvenate / vykdote komercinę veiklą ar turite pastovių ryšių su Lietuva. Jums nepateikus tinkamo įrodymo, naudojimasis mobiliojo ryšio paslaugomis keliaujant ES / EEE šalyse bus apmokestintas didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis. 
Pažeidus ES leidžiamus duomenų kiekio limitus ir/ar kitus apribojimus, taikomos didmeninės reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainos: 0,0387 Eur/min., 0,0121 Eur/SMS, 0,0091 Eur/MB su PVM.

Naudojimosi tarptinklinio ryšio paslaugomis apimtis ir buvimo kitose ES / EEE šalyse trukmė. Tuo atveju, jei per 4 mėnesių laikotarpį, atsižvelgdami į tvarkomus srauto duomenis, pastebėsime, kad 

- minučių, SMS/MMS arba duomenų išnaudojate daugiau ES / EEE šalyse nei Lietuvoje, ir tuo pačiu 

- ES / EEE šalyse praleidžiate daugiau laiko nei Lietuvoje, 

tolesnis naudojimasis atitinkamomis paslaugomis ES / EEE šalyse nuo įspėjimo dienos bus apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis www.eurocom.lt, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeis.

Dienos, kai abonentas buvo prisijungęs prie mobiliojo ryšio tinklo Lietuvoje, nepriklausomai nuo prisijungimo trukmės, yra priskiriamos buvimo Lietuvoje laikui. Dienos, kuriomis nebuvo prisijungta prie jokio tinklo (pvz. įrenginys buvo išjungtas), nevertinamos skaičiuojant buvimo Lietuvoje ir kitose ES /EEE šalyse trukmę. Naudojimasis paslaugomis ar buvimas ne ES / EEE šalyse yra prilyginamas naudojimuisi paslaugomis ar buvimui Lietuvoje.

Naudojimasis tarptinklinio ryšio paslaugomis taip pat gali būti apmokestintas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis, skelbiamomis www.eurocom.lt, nuo įspėjimo dienos, jei per 14 dienų įspėjimo laikotarpį situacija nepasikeičia, ir tais atvejais, kuomet:  - SIM kortele Lietuvoje nesinaudojama ilgą laiką ir tai susiję su tuo, jog ji naudojama daugiausiai arba išimtinai keliaujant ES / EEE šalyse, arba tas pats asmuo turi ne vieną abonentą ir tarptinklinio ryšio paslaugoms naudoja keletą SIM kortelių.

Organizuotas perpardavimas. Nustačius, kad SIM kortelės yra organizuotai perparduotos asmenims, negyvenantiems Lietuvoje ir neturintiems kito pastovaus ryšio su Lietuva, galime nedelsiant imtis priemonių, pvz., apriboti naudojimąsi paslaugomis ar apmokestinti ES / EEE šalyse naudojamas paslaugas tuo metu galiojančiomis didmeninėmis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų kainomis: 0,0387 Eur/min., 0,0121 Eur/SMS, 0,0091 Eur/MB su PVM.

Naudojantis reguliuojamomis tarptinklinio ryšio paslaugomis keliaujant ES / EEE šalyse taip pat galioja EUROCOM sąžiningo naudojimosi taisyklės, taikomos skambučiams, duomenų perdavimui ir trumposioms žinutėms, kurias rasite www.eurocom.lt.